I made this widget at MyFlashFetish.com.

Saturday, July 31, 2010

KeAjaiBaN DuNiA AkaN TibA


Lebih Ajaib Daripada 7 Keajaiban Di Dunia


Menara Condong Pisa, Tembok Besar Cina, Candi Borobudur, Taj Mahal, Kaabah, Menara Eiffel, dan Piramid di Mesir, semua ini merupakan 7 keajaiban dunia yang kita tahu. Namun sebenarnya semua itu belum terlalu ajaib, kerana di sana masih ada 7 keajaiban dunia yang lebih ajaib lagi. Mungkin kalian bertanya-tanya, keajaiban apakah yang dimaksudkan itu?
Memang 7 keajaiban lain yang dimaksudkan ini belum pernah ditayangkan di TV, tidak pernah disiarkan di radio-radio dan belum pernah disebar di media cetak. 7 keajaiban dunia itu adalah:
☼ Haiwan Berbicara di Akhir Zaman

Maha suci Allah yang telah membuat segala sesuatunya berbicara sesuai dengan yang Dia kehendaki. Termasuk dari tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah ketika terjadi hari kiamat akan muncul haiwan melata yang akan berbicara kepada manusia sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran:

❝ Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.❞ (An-Naml ayat 82)

Mufasir Negeri Syam, Abul Fida’ Ibnu Katsir Ad-Dimasyqiy mentafsirkan tentang ayat di atas, "Haiwan ini akan keluar di akhir zaman ketika rosaknya manusia, dan mulai meninggalkan perintah-perintah Allah, dan ketika mereka telah mengganti agama Allah. Maka Allah mengeluarkan ke hadapan mereka haiwan bumi. Ada yang mengatakan ianya muncul dari Mekah, atau yang lainnya sebagaimana akan datang perinciannya. Haiwan ini akan berbicara dengan manusia tentang hal itu".[lihat Tafsir Ibnu Katsir (3/498)]

Haiwan aneh yang berbicara ini akan keluar di akhir zaman sebagai tanda akan datangnya kiamat dalam waktu yang dekat.

Nabi SAW bersabda:

❝ Sesungguhnya tak akan berlaku hari kiamat, sehingga kalian akan melihat sebelumnya 10 tanda-tanda kiamat; gempa di Timur, gempa di barat, gempa di Jazirah Arab, Asap, Dajjal, haiwan bumi, Yakjuj & Makjuj, terbitnya matahari dari arah barat dan api yang keluar dari jurang Aden, akan menggiring manusia.❞

[HR Muslim dalam Sahihnya (2901), Abu Dawud dalam Sunannya (4311), At-Tirmidzi dalam Sunannya (2183), dan Ibnu Majah dalam Sunannya (4041)]

☼ Pohon Kurma Yang Menangis

Pohon kurma yang menangis ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW, Jabir bin Abdillah r.a. berkata:

"Adalah dahulu Rasulullah SAW berdiri (berkhutbah) di atas sebatang kurma, maka tatkala diletakkan mimbar baginya, kami mendengar suara seperti suara unta dari pohon kurma tersebut hingga Rasulullah SAW turun kemudian beliau meletakkan tangannya di atas batang pohon kurma tersebut."
[HR.Al-Bukhari dalam Sahihnya (876)]

Ibnu Umar r.a. berkata,

"Dulu Nabi SAW berkhuthbah pada batang kurma. Tatkala beliau telah membuat mimbar, maka beliau berpindah ke mimbar itu. Batang kurma itu pun merintih. Maka Nabi SAW mendatanginya sambil mengusapkan tangannya pada batang kurma itu (untuk menenangkannya)."
[HR. Al-Bukhari dalam Sahihnya (3390), dan At-Tirmidzi dalam Sunannya (505)]

☼ Ucapan Salam Batu Aneh

Mungkin kalau seekor burung yang pandai mengucapkan salam adalah perkara yang sering kita temui. Tapi bagaimana jika sebuah batu yang mengucapkan salam. Sebagai seorang hamba Allah yang mengimani Rasul-Nya, tentunya dia akan membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya, seperti pemberitahuan beliau kepada para sahabatnya bahawa ada sebuah batu di Mekah yang pernah yang pernah mengucapkan salam kepada beliau sebagaimana dalam sabdanya.

Dari Jabir bin Samurah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

❝ Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus, sesungguhnya aku mengetahuinya sekarang.❞
[HR Muslim dalam Sahihnya (1782)].

☼ Pengaduan Seekor Unta

Manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan. Dari perasaan itu timbul rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Akan tetapi ketahuilah, bukan hanya manusia saja yang memiliki perasaan, bahkan haiwan pun memilikinya. Oleh karena itu sangat disesalkan jika ada manusia yang tidak memiliki perasaan yang membuat dirinya lebih rendah daripada haiwan. Pernah ada seekor unta yang mengadu kepada Rasulullah SAW mengungkapkan perasaannya.

Abdullah bin Ja’far r.a. berkata,

“Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah menumpangku dibelakangnya, kemudian beliau membisikkan tentang sesuatu yang tidak akan ku ceritakan kepada seseorang di antara manusia. Sesuatu yang paling beliau senangi untuk dijadikan pelindung untuk buang hajatnya adalah tanah tinggi atau pohon kurma. Lalu beliau masuk ke dalam kebun lelaki Ansar. Tiba-tiba ada seekor unta. Tatkala Nabi SAW melihatnya, maka unta itu merintih dan bercucuran air matanya.

Lalu Nabi SAW menghampirinya seraya mengusapnya, maka tenanglah unta itu. Kemudian beliau bertanya,

❝ Siapakah pemilik unta ini?❞

Lalu datanglah seorang pemuda Anshar seraya berkata, “Unta itu milikku wahai Rasulullah.”
Kemudian Nabi SAW bersabda,

❝ Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah ke atas haiwan ini, yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah, kerana ia (haiwan ini) telah mengadu kepadaku bahawa engkau telah membuatnya letih dan lapar.❞

[HR. Abu Dawud dalam As-Sunan (1/400), Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (2/99-100), Ahmad dalam Al-Musnad (1/204-205), Abu Ya’la dalam Al-Musnad (3/8/1), Al-Baihaqiy dalam Ad-Dala’il (6/26), dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyqa (9/28/1). Lihat Ash-Shahihah (20)]

☼ Kambing Panggang Menjadi Saksi

Jika haiwan yang masih hidup boleh berbicara adalah suatu perkara yang luarbiasa, maka tentunya lebih luarbiasa lagi jika ada seekor kambing panggang yang berbicara. Ini sangat aneh, akan tetapi inilah kenyataan.

Kisah kambing panggang yang berbicara ini terdapat dalam hadis berikut:
Abu Hurairah r.a. berkata,

"Suatu hari Rasulullah SAW menerima hadiah berupa kambing panggang yang telah diletak racun oleh seorang wanita Yahudi di Khoibar. Lalu Rasulullah SAW pun memakan sebahagian dari kambing panggang itu, dan para sahabat juga turut makan bersama. Maka Nabi SAW bersabda,

❝ Angkatlah tangan kalian, kerana kambing panggang ini mengkhabarkan kepadaku bahawa ia beracun.❞

Lalu meninggallah Bisyr bin Al-Baro’ bin Ma’rur Al-Anshoriy. Kemudian Nabi SAW mengirim (utusan membawa surat) yang tertulis;

"Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?"

Wanita itu menjawab, "Jika engkau adalah seorang nabi, maka apa yang aku telah lakukan tak akan membahayakan dirimu. Jika engkau adalah seorang raja, maka aku telah melepaskan manusia darimu".

Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh wanita itu, maka ia pun dibunuh. Nabi SAW bersabda ketika beliau sakit yang menyebabkan kematiannya,

❝ Aku sentiasa merasakan sakit akibat makanan yang telah aku makan ketika di Khoibar. Inilah saatnya urat nadi leherku terputus.❞

[HR Abu Dawud dalam Sunannya (4512). Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud (hal.813), dengan tahqiq Masyhur Hasan Salman]

☼ Batu Berbicara

Setelah kita mengetahui adanya batu yang mengucapkan salam, maka keajaiban berikutnya adalah adanya batu yang berbicara di akhir zaman. Jika difikirkan ianya sangat aneh dan tidak masuk akal! Tetapi demikianlah seorang muslim harus mengimani seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik yang masuk akal atau tidak. Hal ini kerana Nabi SAW tidak pernah berbicara mengikut hawa nafsunya, sebaliknya beliau berbicara sesuai dengan tuntunan wahyu dari Allah Yang Mengetahui segala perkara ghaib.

Rasulullah SAW bersabda,

❝ Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga seorang diantara mereka bersembunyi di balik batu. Maka batu itu berkata, "Wahai hamba Allah, Inilah si Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia.❞

[HR Al-Bukhari dalam Sahihnya (2767), dan Muslim dalam Sahihnya (2922)]
Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Dalam hadis ini terdapat tanda-tanda dekatnya hari kiamat, berupa berbicaranya benda-benda mati, pohon, dan batu. Secara zahirnya hadis ini (menunjukkan) bahawa benda-benda itu berbicara secara hakikat." [lihat Fathul Bari (6/610)]

☼ Semut Memberi Arahan

Mungkin kita pernah mendengar kisah fiksyen tentang haiwan-haiwan yang berbicara dengan haiwan yang lain. Semua itu hanyalah cerita rekaan belaka dan dongeng. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya adanya haiwan yang berbicara kepada haiwan yang lain, bahkan ianya memberikan arahan. Haiwan yang dimaksudkan adalah semut. Kisah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran,

❝ Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai manusia, kami telah diberi pemahaman tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata." Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari kalangan jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut: "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari. Maka dia (Sulaiman) tersenyum dengan tertawa kerana (mendengar) perkataan semut itu dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah Aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibubapa ku dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambaMu yang soleh."❞
(An-Naml : 16-19)

Inilah beberapa perkara yang lebih layak dijadikan "Tujuh Keajaiban Dunia" yang mengujakan seluruh manusia. Orang-orang beriman telah lama meyakini dan mengimani perkara-perkara ini sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Namun memang kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengangkat hal tersebut untuk mengingatkan kembali, dan menanamkan aqidah yang kuat dalam hati kaum muslimin..
InsyaAllah!

No comments:

Meh Baca Yang Ni Jugak..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...